Kontakt

Dane kontaktowe


Adres:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA z o.o w Zamościu

ul. PEOWIAKÓW 8

22-400 ZAMOŚĆ



Telefon:

tel. (084) 638 74 15



E-mail:

tbs-zamosc@wp.pl



BIP:

BIP TBS