Oferta

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2 jest:

 1. Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,
 2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
 3. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PD 68.10.Z,
 4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
 5. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
 6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
 7. Tynkowanie -PKD 43.31.Z,
 8. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
 9. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -PKD 43.33.Z,
 10. Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,
 11. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z.
Proszę czekać... Proszę czekać...